Wszystkie kolekcje
Opis modułów
Sprzedaż
Jak dodać opłaconą ratę Klienta ?
Jak dodać opłaconą ratę Klienta ?
Małgorzata Lewandowska avatar
Napisane przez Małgorzata Lewandowska
Zaktualizowano ponad tydzień temu

W Berg System można na produkcie wprowadzić informację o opłaceniu kolejnej raty za polisę/umowę. Dostępna jest edycja kwoty czy wybranie sposób płatności przez Klienta.

Jak zaznaczyć opłaconą kolejną ratę Klienta?

Najwygodniej jest zrobić z jednego z dwóch miejsc w Systemie

I. Moduł sprzedaży

1. W menu bocznym wybieramy Sprzedaż - tabela, a następnie drugą zakładkę w górnym menu Raty i płatności

raty i płatnosci1

2. Wybieramy umowę, na której płatność chcemy wprowadzić i klikamy pusty checkbox.

ratyipłatnosci2

3. Wprowadzamy dane zapłaty

  • Datę - możliwość rozwinięcia Kalendarza

  • Kto przyjął - możliwość wyboru innego użytkownika

ratyipłatności3
  • Edytuj - klikamy aby dodać numer rozliczenia, zaznaczyć formę w jakiej opłacono ratę oraz edytować kwotę raty.

  • całość zatwierdzamy zielonym przyciskiem Zapisz

ratyipłatnosci4

II. Globalna wyszukiwarka

1. W okienko wyszukiwarki należy wpisać jedną z informacji dzięki której System odnajdzie umowę/polisę w ramach której Klient płaci ratę np.:

  • numer umowy/polisy,

  • dane klienta np: imię/nazwisko,

  • PESEL/NIP,

ratyipłatnosci5

2. Po wybraniu odpowiedniego produktu należy przejść do zakładki Raty i płatności i kliknąć checkbox przy racie, która ma zostać oznaczona jako opłacona.

ratyipłatnosci6

Ważne:

Wprowadzanie kolejnych opłaconych rat wraz z edycją kwoty, sposobu płatności dostępna jest z każdego poziomu uprawnień.

Zakładkę raty i płatności może eksportować Administrator bądź Współpracownik, któremu Administrator dał takie uprawnienia dodatkowe.

Przydatny link:

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?