Wszystkie kolekcje
Integracje
Zapier
Integracja Berg System z Zapier
Integracja Berg System z Zapier
A
Napisane przez Alina Sobiło
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Istnieją dwa proste sposoby na przeprowadzenie integracji Zapier z Berg System, które zaprezentujemy poniżej.


Dodanie połączenia w Zapier, zakładka Apps

Po zalogowaniu na konto Zapier, z menu należy wybrać opcję Apps.

Następnie wyświetli się puste pole z możliwością dodania połączenia, bądź lista istniejących integracji. W naszym przypadku nie wyświetla się nic.

Należy kliknąć + Add connection, oraz wskazać z którą aplikacją chcemy przeprowadzić integrację.

Wpisujemy Berg System i wybieramy go z listy.

W tym momencie powinno się otworzyć nowe okno do wpisania danych z Berg System.

Wszystkie wymagane dane kopiujemy z Berg System, Ustawienia systemu > Ustawienia zaawansowane i integracje.

Otwieramy przyciskiem Edytuj ramkę Integracja Zapier.

Wyświetli nam się okno do aktywacji połączenia po stronie Berg System, kliknij w Aktywuj.

Dane wymagane do integracji wyświetlą się w rozwiniętym oknie.

Należy je skopiować do nowego okna w Zapier.

Secret Code wyświetli się po kliknięciu w symbol oka w polu Secret Code.

Po wpisaniu danych w odpowiednie pola, należy potwierdzić nawiązanie połączenia klikając w Yes, Continue to Berg System.

Pomyślnie przeprowadzona integracja będzie się wyświetlać w tej samej zakładce Apps, w której tworzyliśmy połączenie.


Dodanie połączenia z Berg System podczas tworzenia Zapa

Podczas tworzenia zapa musimy nawiązać połączenie z aplikacjami, między którymi dane będą przesyłane. Jeśli mają być wysłane do Berg System, Zapier będzie wymagał takiego połączenia. Wówczas zostanie wyświetlony symbol wykrzyknika, wskazujący na konieczność integracji.

Aby połączyć konto Zapier z Berg System klikamy Sign in.

W nowym oknie wyświetlą się pola, które należy uzupełnić danymi pobranymi z Berg System.

Wszystkie wymagane dane kopiujemy z Berg System, Ustawienia systemu > Ustawienia zaawansowane i integracje.

Otwieramy przyciskiem Edytuj ramkę Integracja Zapier.

Wyświetli nam się okno do aktywacji połączenia po stronie Berg System, kliknij w Aktywuj.

Dane wymagane do integracji wyświetlą się w rozwiniętym oknie.

Należy je skopiować do nowego okna w Zapier.

Secret Code wyświetli się po kliknięciu w symbol oka w polu Secret Code.

Po wpisaniu danych w odpowiednie pola, należy potwierdzić nawiązanie połączenia klikając w Yes, Continue to Berg System.

Poprawna integracja zostanie zatwierdzona i wyświetli się w części Account podczas dodawania zapa, zniknie również symbol wykrzyknika.

Niezależnie od tego, którym sposobem zostanie przeprowadzona integracja będzie wyświetlona na koncie Zapier w zakładce Apps.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?