Wszystkie kolekcje
Integracje
Zapier
Automatyczne przeniesienie kontaktów (leadów) z kampanii Facebook do Berg System przez Zapier
Automatyczne przeniesienie kontaktów (leadów) z kampanii Facebook do Berg System przez Zapier
A
Napisane przez Alina Sobiło
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Aby dodać do Berg System kontakty wygenerowane w kampaniach Facebook, należy przejść przez kilka kroków.

Stworzenie Zapa

Zaloguj się na konto Zapier. W widoku Dashboard, który powinien wyświetlić się zaraz po zalogowaniu, na środku wyświetli się opcja Create a Zap.

Jeśli Twój widok na Dashboard jest inny, prawdopodobnie wyświetla się funkcja AI, możesz to zmienić w prosty sposób wybierając Switch to classic view po prawej stronie ekranu.

W lewym polu o nazwie Connect this app... wyszukaj Facebook Lead Ads.

W polu po prawej stronie zatytułowanym with this one! Wyszukaj lub wpisz Berg System.

Gdy poprawnie wprowadzisz dane, pojawią się poniżej kolejne pola, wskazujesz w nich na jakim działaniu Ci zależy. W tym przypadku z New Lead tworzymy Klienta.

W polu po lewej stronie, poniżej wskazanego wcześniej Facebook Lead Ads, wybieramy New Lead.

W polu po prawej stronie, poniżej wybranego wcześniej Berg System, wskazujemy Create Customer.

Po wskazaniu powyższych opcji Zapier podsumuje Twoje wybory. W naszym przypadku to: Create customer in Berg System when new lead in Facebook Lead Ads. Jeśli wszystko się zgadza, kliknij przycisk Try it!

Ustawienia zapa

W kolejnym kroku przejdziemy do konfiguracji. Należy zalogować się na konto Facebook, z którego chcesz przesyłać kontakty.

W lewej części wyświetla się schemat procesu, po prawej ustawienia. W tej części skupimy się tylko na stronie z ustawieniami.

Aby ułatwić sobie pracę, możesz poszerzyć prawą część chwytając za linię podziału. Gdy się podświetli na kolor, można ją przeciągnąć w lewą stronę. Możesz również zmienić nazwę zapa klikając w symbol ołówka znajdujący się w lewej górnej krawędzi ekranu.

Tworzenie nowego rekordu

We wspomnianej wcześniej prawej części znajdują się trzy sekcje: App & event, Account oraz Trigger.

App & event

W wyświetlanych polach powinny znaleźć się informacje skąd pobieramy dane, czyli: Facebook Lead Ads oraz co, czyli w tym przypadku New Lead.

Zatwierdzamy przyciskiem Continue.

Account

W tym miejscu łączymy konto, z którego mają być przesyłane kontakty. Jeśli nie byłeś jeszcze zalogowany do Facebook, w tym kroku musisz to zrobić.

Grafika pokazuje zalogowanego użytkownika. Jeśli nie byłeś zalogowany, zamiast przycisku Change wyświetli się Log in, który umożliwi Ci logowanie. Gdy się pomylisz w wyborze konta Facebook, możesz zmienić te ustawienia klikając w Change.

Swoje wybory, podobnie jak wcześniej zatwierdzamy Continue.

Trigger

Zostaną wyświetlone dwa pola do uzupełnienia: Page oraz Form.

W polu Page należy wskazać witrynę połączoną z kontem w Meta Business Suite. Na grafice jest to Strona testowa.

W polu Form należy wskazać, z jakiego formularza z kampanii mają być pobierane dane. W naszym przypadku to Strona testowa's Form.

Dane zatwierdzamy przyciskiem Continue.

Na tym etapie będziemy mogli potwierdzić poprawność zakładanego zapa i przeprowadzić test przekazania danych do Zapiera.

Jeśli chcesz przeprowadzić test kliknij Test trigger.

Test działania oraz wyznaczanie przekazywanych pól

Poprawnie przeprowadzony test zwróci nam z formularza na Facebook dane, które udało się pobrać.

Jeśli pobrane pola zawierają dane, które nas interesują, możemy przejść do kolejnego kroku.

W ten sposób został zakończony etap związany z pobieraniem danych z Facebook, pierwsze pole na schemacie odznaczy się jako ukończone.

Przekazanie danych na konto w Berg System

Możemy przejść do kolejnego etapu, który zakończy się przesłaniem pierwszych danych do Berg System.

W części App & event wskazany jest system, do którego dane będą przekazywane.

Ustawienia w tej części muszą być wskazane tak jak na obrazku.

Następnie wskazujemy konto, do którego dane mają być wysyłane, zatwierdzamy Continue.

Po zatwierdzeniu części Account pojawi się kolejna zakładka Action. Umożliwia ona dokładne wskazanie, które pola z formularza dokładnie nas interesują i gdzie w kontaktach mają być zapisane, oraz do kogo przypisane.

UWAGA! W przypadku kiedy na formularzu z Facebook jest jedno pole zawierające imię i nazwisko, wówczas trzeba ręcznie wpisać w pole Lastname brak. Dane w formacie Full Name zostaną umieszczone w polu Firstname, więc kolejne nie może pozostać puste, ponieważ Berg System wymaga uzupełnienia zarówno pola imię jak i nazwisko. Z tego względu zalecamy w ustawieniach pól formularza kampanii wskazać osobne pole imię i osobno nazwisko.

Uzupełniamy dane po kolei wskazując te, które nas interesują.

Aby poprawnie sklasyfikować nowy kontakt w Berg System, należy w polu Customer Origin ID wpisać liczbę wskazującą pochodzenie. Można ją znaleźć tu: Ustawienia systemu > Zarządzanie polami > Pochodzenie. W naszym przypadku jest to 10.

W sekcji poniżej, czyli Employee ID wskazujemy osobę, która odpowiada numerowi ID w Berg System.

Znajdziesz te dane w widoku Zespół > Tabela, kolumna Id.

Jeśli nie wiesz na kogo przypisać kontakt, wskaż firmę id=1

Przykładowy zestaw danych do przekazania to:

Po zatwierdzeniu danych wskazanych powyżej otrzymamy podsumowanie, po tym zostaną przesłane do Berg System.

Przesłanie danych klienta inicjujemy przyciskiem Publish. Powinny zostać wyświetlone na szczycie listy Kontakty > Osoby.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?