Przejdź do głównej zawartości
Wszystkie kolekcjeOpis modułówSzanse Sprzedaży
Szanse Sprzedaży - Proces Sprzedaży
Szanse Sprzedaży - Proces Sprzedaży
Marcin Konopka avatar
Napisane przez Marcin Konopka
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Jeden z widoków Szans Sprzedaży stanowi ujęcie procesowe. Zostały w nim uwzględnione postępy w kolejnych Etapach dla poszczególnych umów. Każdy z etapów Procesu może być podzielony na mniejsze Zadania. 

By sprawdzić, jakie Zadania wchodzą w skład Etapu kliknij na napis Checklista w dolnej części Szansy Sprzedaży. Gdy lista rozwinie się, możesz również oznaczyć Zadania jako wykonane poprzez kliknięcie okręgu obok jej nazwy. 


Ponadto, klikając na ikonę znajdującą się obok nazwy Szansy Sprzedaży, utworzysz nowe Wydarzenie lub sprawdzisz szczegóły już zaplanowanego Wydarzenia. 

Zależnie widocznej ikony, każda ma nieco inne znaczenie i działanie:

  • Wykrzyknik w żółtym trójkącie - oznacza brak Wydarzeń przypisanych do Szansy Sprzedaży, a kliknięcie spowoduje utworzenie dla niej nowego Wydarzenia;

  • Czerwona kropka - informuje o wykonanym Wydarzeniu z przeszłości, a kliknięcie pozwoli na edytowanie Wydarzenia i sprawdzenie jego szczegółów;

  • Zielona kropka - informuje o zaplanowanym Wydarzeniu, a po kliknięciu wyświetlone zostaną szczegóły i opcje edycji.

By przenieść Szansę Sprzedaży do kolejnego Etapu wystarczy po prostu przeciągnąć ją na pole mu odpowiadające. 

Chcąc zamknąć szansę Sprzedaży, oznacz ją jako Wygrana lub Przegrana. By to zrobić złap szansę sprzedaży (klikając na nią i przeciągając ją w inne miejsce ekranu). W dolnej części Systemu zostanie rozsunięty czarny pasek z przyciskami Wygrana i Przegrana. Upuść Szansę Sprzedaży na pole odpowiadające  nowemu statusowi. Jeśli oznaczyłeś ją jako Przegraną, zostanie wyświetlone okno dialogowe, w którym należy wybrać z listy powód Przegranej. Wygrane Szanse Sprzedaży są przenoszone do modułu Sprzedaż, natomiast Przegrane - zostają zarchiwizowane i mogą być wznowione w opcjach ich Kartotek. 

Możesz również tworzyć nowe Procesy za pomocą przycisku + w górnej części ekranu.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?