Jak utworzyć Wydarzenie?
Marcin Konopka avatar
Napisane przez Marcin Konopka
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Wybierz w Kalendarzu pole odpowiadające terminowi planowanego Wydarzenia. Zostanie wyświetlony formularz Dodawanie wydarzenia

Wybierz rodzaj wydarzenia z listy na górze formularza. 

Jeśli Wydarzenie dotyczy konkretnej Osoby, Firmy lub Umowy, możesz powiązać je z którąś z nich. W formularzu, pod nazwą wydarzenia, widoczny jest niebieski napis Kliknij, aby dodać osobę powiązaną, firmę lub umowę.

Po kliknięciu na niego pojawią się nowe pola formularza: Osoba kontaktowa/klient, Firma, Sprzedaż i Powiązani współpracownicy.
​ 
Część danych w formularzu może zostać uzupełniona automatycznie. W tym celu należy skorzystać z wyszukiwarki. Wystarczy wpisać dane w polu Osoba kontaktowa/klient, Firma lub Sprzedaż.

Jeśli skorzystałeś z wyszukiwarki, możesz dodać dane kontaktowe klienta do nazwy Wydarzenia za pomocą przycisku + Dodaj dane Klienta.

Po jego naciśnięciu Nazwa wydarzenia zostanie uzupełniona o dane kontaktowe.
Gdy uzupełnisz pozostałe informacje o Wydarzeniu, zatwierdź je przyciskiem Dodaj w prawym dolnym rogu formularza.

Dodawanie Wydarzenia - na skróty

Możesz również utworzyć nowe Wydarzenie z poziomu dowolnego modułu. Wystarczy kliknąć przycisk + w prawym górnym rogu.

Z listy wybierz opcję Dodaj wydarzenie. Zostanie otwarty odpowiedni formularz. Po uzupełnieniu i zatwierdzeniu wprowadzonych danych, nowe Wydarzenie zostanie dodane do Systemu. 

Dowiedz się jak zintegrować Kalendarz z Google Calendar tutaj oraz jak dodawać Wydarzenia dla wielu kontaktów w tym artykule

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?