Przejdź do głównej zawartości
Wszystkie kolekcjePierwsze kroki
Jak dodać pierwsze Wydarzenie?
Jak dodać pierwsze Wydarzenie?
Marcin Konopka avatar
Napisane przez Marcin Konopka
Zaktualizowano ponad tydzień temu

By utworzyć nowe Wydarzenie, przejść do modułu Kalendarz. W tym celu użyj przycisku Kalendarz w panelu nawigacji po lewej stronie ekranu. 

W zależności od potrzeb, terminy mogą być wyświetlane w skali miesiąca, tygodnia lub dnia. Jeśli chcesz zmienić obecny tryb, skorzystaj z przycisków widocznych w prawym górnym rogu.

Wybierz w Kalendarzu pole odpowiadające terminowi planowanego wydarzenia. Zostanie wyświetlony formularz Dodawanie wydarzenia

Wybierz rodzaj wydarzenia z listy na górze formularza. 

Jeśli Wydarzenie dotyczy konkretnej Osoby, Firmy lub Umowy, możesz powiązać je z którąś z nich. W formularzu, pod nazwą wydarzenia, widoczny jest niebieski napis Kliknij, aby dodać osobę powiązaną, firmę lub umowę.

Po kliknięciu na niego pojawią się nowe pola formularza: Osoba kontaktowa/klient, Firma, Sprzedaż i Powiązani współpracownicy.
Część danych w formularzu może zostać uzupełniona automatycznie. W tym celu należy skorzystać z wyszukiwarki. Wystarczy wpisać dane w polu Osoba kontaktowa/klient, Firma lub Sprzedaż.
Jeśli skorzystałeś z wyszukiwarki, możesz dodać dane kontaktowe klienta do nazwy Wydarzenia za pomocą przycisku + Dodaj dane Klienta.

Po jego naciśnięciu Nazwa wydarzenia zostanie uzupełniona o dane kontaktowe.
Gdy uzupełnisz pozostałe informacje o Wydarzeniu, zatwierdź je przyciskiem Dodaj w prawym dolnym rogu formularza.

Dodawanie Wydarzenia - na skróty

Możesz również utworzyć nowe Wydarzenie z poziomu dowolnego modułu. Wystarczy kliknąć przycisk + w prawym górnym rogu.

Z listy wybierz opcję Dodaj wydarzenie. Zostanie otwarty odpowiedni formularz. Po uzupełnieniu i zatwierdzeniu wprowadzonych danych, nowe Wydarzenie zostanie dodane do Systemu. 


Dowiedz się jak zintegrować Kalendarz z Google Calendar tutaj oraz jak dodawać Wydarzenia dla wielu kontaktów w tym artykule

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?