Przejdź do głównej zawartości
Wszystkie kolekcjeOpis modułówKontakty
Jak dodać Kontakt - Osoba?
Jak dodać Kontakt - Osoba?
Marcin Konopka avatar
Napisane przez Marcin Konopka
Zaktualizowano ponad tydzień temu

W Berg System istnieją dwa rodzaje Kontaktów: Osoba oraz Firma. W momencie tworzenia nowego Kontaktu, System prosi o podanie podstawowych informacji.

By utworzyć nowy Kontakt, wybierz moduł Kontakty z panelu nawigacji po lewej stronie okna. Poniżej rozwinie się lista z dwoma przyciskami: Osoby i Firmy. Za ich pomocą zdeklarujesz typ nowego Kontaktu.

Jak dodać Kontakt - Osoba?

Wybierz opcję Osoby, a następnie kliknij zielony przycisk Dodaj w prawym górnym
rogu przeglądarki. . 

Wybierz opcję Firmy i kliknij zielony przycisk Dodaj w prawym górnym
rogu przeglądarki. System wyświetli formularz Dodawanie nowej firmy.

Informacje o nowym Kontakcie możesz wprowadzić manualnie. Możesz także skorzystać z przycisku CEIDG/GUS, który umożliwia pobranie danych z baz CEIDG oraz GUS za pomocą numeru NIP. Po jego użyciu, pola uzupełnią się automatycznie.

System domyślnie ustanawia Użytkownika dodającego nową Firmę jej opiekunem. Jeśli chcesz przypisać klienta innemu członkowi Zespołu, zmień osobę w polu Opiekun

Po wpisaniu pozostałych informacji wystarczy zatwierdzić je przyciskiem Dodaj i przejdź.

Dodawanie nowego Kontaktu - na skróty.

Możesz również utworzyć nowy Kontakt z poziomu dowolnego modułu. 

Wystarczy kliknąć przycisk + w prawym górnym rogu.
Wybierz z listy opcję Dodaj osobę lub Dodaj firmę, w zależności od rodzaju Kontaktu, który chcesz utworzyć. Nastąpi przekierowanie do odpowiadającego formularza. Po uzupełnieniu i zatwierdzeniu wprowadzonych danych, zostanie utworzony nowy Kontakt.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?