Wszystkie kolekcje
Pierwsze kroki
Jak dodać pierwszą Szansę Sprzedaży?
Jak dodać pierwszą Szansę Sprzedaży?
Marcin Konopka avatar
Napisane przez Marcin Konopka
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Dodawanie Szans Sprzedaży możesz rozpocząć po przejściu do odpowiadającego im modułu w panelu nawigacji po lewej stronie Systemu. 

W tym celu kliknij przycisk Szanse Sprzedaży, a następnie wybierz opcję Szanse Sprzedaży - Tabela z rozwiniętej listy.  

Po przejściu do kolejnego widoku Systemu, należy użyć przycisku Dodaj w prawym górnym rogu ekranu. Zostanie wyświetlony formularz Dodawanie szans sprzedaży.

Jeśli klient ma już utworzone konto w module Kontakty, możliwe jest wyszukanie jego danych i powiązanie umowy z jego kontem po wpisaniu co najmniej 3 znaków w polu Klient lub Nazwa firmy.  W przeciwnym przypadku dodaj nowego Klienta lub Firmę za pomocą przycisku + przy odpowiednim oknie formularza. 

System domyślnie ustanawia Użytkownika dodającego nową Szansę Sprzedaży jej opiekunem. Jeśli chcesz przypisać ją innemu członkowi Zespołu, zmień osobę w polu Współpracownik

Po uzupełnieniu pozostałych informacji wybierz produkt, którego dotyczy operacja. Przejdź do zakładki Produkty klikając przycisk w górnej części formularza.

Po kliknięciu przycisku Wybierz produkt zostanie wyświetlona lista dostępnych produktów. Możesz dokonać wyboru z listy lub poprzez wyszukiwanie - wpisując co najmniej 3 znaki. Jeśli Szansa Sprzedaży dotyczy więcej niż jednego produktu, skorzystaj z przycisku Dodaj produkt poniżej.

Określ Harmonogram wpłat jako Jednorazowy lub Cykliczny, klikając na przycisk odpowiadający opcji. Uzupełnij pola dotyczące ceny produktu i dat płatności.

By zapisać Szansę, kliknij Dodaj, jeśli po zatwierdzeniu chcesz pozostać w module, w którym otworzyłeś formularz. Użyj Dodaj i przejdź, jeśli chcesz zostać przekierowany do kartoteki nowo utworzonej Szansy Sprzedaży.


Dodawanie nowej Szansy Sprzedaży - na skróty

Możesz również utworzyć nową Szansę Sprzedaży z poziomu dowolnego modułu. Wystarczy, że klikniesz przycisk + w prawym górnym rogu.

Wybierz z listy opcję Dodaj szansę sprzedaży. Zostanie otwarty odpowiedni formularz. Po uzupełnieniu i zatwierdzeniu wprowadzonych danych, nowa Szansa Sprzedaży zostanie dodana do Systemu. 

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?