Wszystkie kolekcje
Pierwsze kroki
Jak dodać pierwszą Sprzedaż?
Jak dodać pierwszą Sprzedaż?
Marcin Konopka avatar
Napisane przez Marcin Konopka
Zaktualizowano ponad tydzień temu

By zarejestrować nową Sprzedaż, wybierz moduł Sprzedaż w panelu nawigacji po lewej stronie przeglądarki. Następnie wybierz opcję Sprzedaż - Tabela.


Kliknij przycisk Dodaj w prawym górnym rogu Systemu. Zostanie wyświetlony formularz Dodawanie sprzedaży. 

Jeśli klient ma już utworzoną kartotekę w module Kontakty, możliwe jest wyszukanie jego danych po wpisaniu co najmniej 3 znaków w polu Klient lub Nazwa firmy. Możesz też dodać nowego Klienta lub Firmę za pomocą przycisku + przy odpowiednim oknie formularza. 

System domyślnie ustanawia Użytkownika dodającego nową Osobę jej opiekunem. Jeśli chcesz zarejestrować Sprzedaż na innego członka Zespołu, zmień osobę w polu Współpracownik

Po uzupełnieniu pozostałych danych, wybierz produkt, którego dotyczy operacja. W tym celu przejdź do zakładki Produkty, klikając przycisk w górnej części formularza.

Kliknięcie na napis Wybierz produkt spowoduje wyświetlenie listy dostępnych produktów. Możesz dokonać wyboru z listy, ale także poprzez wyszukiwanie - wpisując co najmniej 3 znaki. Jeśli Sprzedaż dotyczy więcej niż jednego produktu, skorzystaj z przycisku Dodaj produkt.

Określ Harmonogram wpłat jako Jednorazowy lub Cykliczny, klikając na przycisk odpowiadający opcji. Uzupełnij pola dotyczące ceny produktu i daty płatności.

Do zatwierdzenia formularza służą zielone przyciski w prawym dolnym rogu formularza.
Kliknij Dodaj, jeśli po zatwierdzeniu chcesz pozostać w module, w którym otworzyłeś formularz. Użyj Dodaj i przejdź, jeśli chcesz zostać przekierowany do kartoteki nowo utworzonej Sprzedaży.

Dodawanie nowej Sprzedaży - na skróty

Możesz również utworzyć nową Sprzedaż z poziomu dowolnego modułu. Wystarczy kliknąć przycisk + w prawym górnym rogu. 

Z rozwiniętej listy wybierz opcję Dodaj sprzedaż. Zostanie otwarty odpowiedni formularz. Po uzupełnieniu i zatwierdzeniu wprowadzonych danych, nowa Sprzedaż zostanie dodana do Systemu.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?