Wszystkie kolekcje
Ustawienia systemu
Konfigurowanie pól dodatkowych
Jak utworzyć nowe pole na Karcie Szansy Sprzedaży?
Jak utworzyć nowe pole na Karcie Szansy Sprzedaży?

Dodawanie pól dodatkowych do Kartotek Szans Sprzedaży. Formularz Dodawanie pola dodatkowego.

Marcin Konopka avatar
Napisane przez Marcin Konopka
Zaktualizowano ponad tydzień temu

1. Przejście do właściwej części ustawień

Kliknij przycisk Ustawienia (widoczny w lewym górnym rogu ekranu, poniżej zdjęcia profilowego) i wybierz opcję Ustawienia systemu z rozwiniętej listy.  Następnie przejdź do Sekcji Pola.

Kliknij napis Sprzedaż / Szanse Sprzedaży poniżej listy sekcji wyświetla się na zielono. W przeciwnym przypadku, kliknij na niego i wybierz Wybierz kartę Szanse Sprzedaży spośród dwóch przycisków widocznych poniżej.


2. Uruchomienie formularza dodawania

Użyj przycisku Dodaj w prawym górnym rogu ekranu.

Zostanie wyświetlony formularz Dodawanie pola dodatkowego3. Wypełnienie formularza

Uzupełnij dane informacjami, tak, by zaprojektować pole odpowiadające Twoim potrzebom.
Każda informacja będzie odpowiadała za inną właściwość nowego pola:

Nazwa

Napis wyświetlany obok nowo utworzonego pola, określa rodzaj informacji w nim zawartej. 

Pozycja

Odpowiada miejscu, w którym pole będzie widoczne w komórce.
Przy tworzeniu kilku kolejnych pól warto ustawić dla nich pozycje oddalone od siebie np. 10, 20 i 30 zamiast 1, 2 i 3. Pola będą wyświetlane tak samo, ale jeśli w przyszłości będziesz chciał dodać nowe pole miedzy nimi, nie będziesz musiał zmieniać numeracji starych pól, a zamiast tego dodasz pole mające pozycję 15.
Kolejność, zgodnie z którą pola wyświetlają się w komórkach została przedstawiona na ilustracji poniżej:

Rodzaj pola

Wybierając jedną z opcji w tym polu, zdeklarujesz, w jaki sposób Twoje pole będzie odzwierciedlało informację, której dotyczy. Możesz wybierać spośród 6 rodzajów pól: text, checkbox, data, number, textarea, select.

Dokładne omówienie każdego z rodzajów pól znajdziesz tutaj.


Zakładka i grupa danych

Informacje o Zakładce i Grupie danych służą do zdeklarowania miejsca, w którym pole będzie widoczne w Kartotece. 

Jeśli przypiszesz pole w Zakładce Pola dodatkowe, możesz umieścić je w istniejącej grupie danych lub utworzyć nową. By ją utworzyć, wpisz nazwę w polu Grupa danych - nowa grupa danych zostanie utworzona razem z polem po zatwierdzeniu formularza. 

Jeśli wybierzesz inną zakładkę niż Pola dodatkowe, skopiuj jej nazwę do pola Grupa danych.


Pokazać w wyszukiwarce

Wybranie opcji TAK umożliwi filtrowanie Szans sprzedaży według informacji zawartej w polu.

Pokazać w tabeli

Wybranie opcji TAK spowoduje, że informacja w nowym polu będzie wyświetlana w tabeli z podsumowaniem danych pracowników w module Zespół. Wśród filtrów dotyczących Szans sprzedaży pojawi się również możliwość filtrowania według danej przechowywanej w polu.


4. Zapisanie formularza i utworzenie nowego pola

Po wypełnieniu formularza, zatwierdź go za pomocą zielonego przycisku Dodaj. Jeśli formularz został wypełniony prawidłowo, nowe Pole będzie wyświetlało się na Kartotece Szansy Sprzedaży, dokładnie tam, gdzie jest potrzebne.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?