Wszystkie kolekcje
Opis modułów
Zespół
Jak tworzyć grupy w zespołach ?
Jak tworzyć grupy w zespołach ?
Małgorzata Lewandowska avatar
Napisane przez Małgorzata Lewandowska
Zaktualizowano ponad tydzień temu

W programie Berg System można tworzyć grupy sprzedażowe, managerskie.

W ramach grupy można m.in:

  • tworzyć zadania,

  • udostępniać sprzedaż,

  • udostępniać kontakty

  • kalendarz - wgląd w kalendarze poszczególnych członków grupy

Jak utworzyć grupę w ramach zespołu współpracowników?

  1. Wchodzimy w Moduł Zespół następnie w zakładkę Grupy i w lewym górnym rogu klikamy Dodaj. I tworzymy nazwę Grupy.

  2. Następnie klikamy Zarządzaj

    3. Przechodzimy do konfigurowania danej grupy. W punkcie tym dobieramy członków może to być określone kryterium, np. osoba odpowiedzialna w oddziale za konkretną sprzedaż bądź według stanowiska - np. kierownik.

    4. Poprzez kliknięcie przełącznika TAK/NIE zaznaczamy co w danej grupie ma być widoczne.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?