Wszystkie kolekcje
Opis modułów
Szanse Sprzedaży
Gdzie znajdują się Przegrane Szanse Sprzedaży?
Gdzie znajdują się Przegrane Szanse Sprzedaży?
Marcin Konopka avatar
Napisane przez Marcin Konopka
Zaktualizowano ponad tydzień temu

By odszukać Przegrane Szanse przejdź do widoku Szanse Sprzedaży - Tabela i wybierz Sekcję Przegrane za pomocą przycisku w górnej części Systemu.
Informacje o Przegranych Szansach Sprzedaży zostaną wyświetlone poniżej w formie tabeli. 

Wyniki w tabeli mogą być filtrowane jak w innych Modułach - po skorzystaniu z przycisku Pokaż filtry. By dowiedzieć się więcej o filtrowaniu kliknij tutaj.
Wybierz nazwę Przegranej Szansy Sprzedaży, by dowiedzieć się o niej więcej. 

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?