Przejdź do głównej zawartości
Wszystkie kolekcjeOpis modułówSzanse Sprzedaży
Jak utworzyć i skonfigurować nowy Proces Sprzedaży?
Jak utworzyć i skonfigurować nowy Proces Sprzedaży?
Marcin Konopka avatar
Napisane przez Marcin Konopka
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Berg System umożliwia tworzenie graficznego odzwierciedlenia wszystkich Procesów w organizacji. Najczęściej stosowane Procesy to: kredytowe, leasingowe i pożyczkowe. Klienci stosują ten moduł również do mniej oczywistych procesów jak np. rekrutacyjny czy obsługowy.

Przejście do Ustawień Procesów

Sposób I - modułu Szanse Sprzedaży - Proces Sprzedaży

By utworzyć nowy Proces przejdź do modułu Szanse Sprzedaży>Proces sprzedaży i użyj przycisku + widocznego w górnej części ekranu. 


Sposób II - przez Ustawienia Systemu

Innym sposobem na przejście do części Systemu przeznaczonej do konfigurowania Procesów jest użycie wybranie opcji Ustawienia>Ustawienia systemu w lewym górnym rogu ekranu. 

Przejdź do Sekcji Sprzedaż, a poniżej wybierz Zakładkę Proces sprzedaży


Dodawanie nowego Procesu Sprzedaży

Użyj zielonego przycisku Dodaj w prawym górnym rogu ekranu, by utworzyć Proces.

Zostanie otwarty formularz Dodawanie procesu sprzedaży. Uzupełnij pole Nazwa i zatwierdź przyciskiem Dodaj, widocznym poniżej.

Nowy Proces zostanie zapisany i widoczny w tabeli.


Tworzenie Kroków Procesu

Każdy z Procesów powinien być podzielony na Etapy - Kroki. Zakończenie kolejnych Etapów przez Szansę Sprzedaży przybliża ją do sfinalizowania. 

By utworzyć nowy Etap, przejdź do zakładki Kroki i użyj przycisku Dodaj w prawym górnym rogu.

Zostanie otwarty formularz służący do tworzenia Kroku. Wprowadź Nazwę Etapu, Pozycję w Procesie i wybierz z listy Proces, do którego należy Etap. Lista dostępnych Procesów rozwinie się po kliknięciu w polu Proces sprzedaży. Możesz także wybrać kolor, którym oznaczony będzie etap na schemacie. Po wprowadzeniu zmian zatwierdź je przyciskiem Dodaj

Analogicznie utwórz pozostałe Kroki. Będą widoczne w tabeli w tej samej Zakładce.

Tworzenie checklist dla Kroków

Dla każdego z Kroków możesz utworzyć listę zadań, na które ten się składa. 

By ją utworzyć kliknij przycisk Checklista przy odpowiadającym Etapie Procesu sprzedaży w zakładce Kroki.

W kolejnym widoku użyj przycisku Dodaj. Zostanie otwarty przycisk Dodawanie punktu checklisty.

Wprowadź Nazwę Zadania i zatwierdź przyciskiem Dodaj. 

Utwórz pozostałe Zadania w podobny sposób.

Ukończony, skonfigurowany proces będzie widoczny w module Szanse Sprzedaży - Proces Sprzedaży


Konfiguracja

Moduł Szanse Sprzedaży - Proces posiada wiele możliwości konfiguracyjnych. Możesz między innymi ustawić Zadanie z checklisty jako Wymagane. Przejście do kolejnego Etapu Procesu nie będzie możliwe, dopóki takie zadanie nie zostanie wykonane.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?