Wszystkie kolekcje
Ustawienia systemu
Gdzie utworzyć lub edytować pola dodatkowe?
Gdzie utworzyć lub edytować pola dodatkowe?

Ustawienia pól dodatkowych,

Marcin Konopka avatar
Napisane przez Marcin Konopka
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Tworzenie Pola dodatkowego dla Współpracowników, Osób i Firm

W zakładce Dane osobowe utworzysz Pola widoczne w Kartotekach Współpracowników, Osób lub Firm. Zależnie, w której z kart zakładki się znajdujesz, dodasz Pole do odpowiadającej Kartoteki.


Tworzenie Pola dodatkowego dla Sprzedaży i Szans Sprzedaży

By utworzyć Pole dodatkowe widoczne na Kartotece Sprzedaży lub Szans Sprzedaży, przejdź do zakładki Sprzedaż/Szanse Sprzedaży w Ustawieniach Pól.


Dodawanie Pola dodatkowego po przejściu do odpowiedniej Karty

Po przejściu do właściwej Karty, użyj przycisku Dodaj w prawym górnym rogu ekranu.

Zostanie wyświetlony formularz Dodawanie pola dodatkowego. Uzupełnij informacje w formularzu, a następnie zatwierdź je przyciskiem Dodaj

Informacje o poszczególnych właściwościach pól formularza Dodawanie pola dodatkowego znajdziesz tutaj, natomiast o tym, jak zarządzać widocznością i koniecznością wypełnienia danego pola dowiesz się z tego artykułu.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?