Wszystkie kolekcje
Opis modułów
Szanse Sprzedaży
Jak sprawdzić na jakim Etapie jest Sprawa Klienta?
Jak sprawdzić na jakim Etapie jest Sprawa Klienta?
Marcin Konopka avatar
Napisane przez Marcin Konopka
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Sposób I - z Kartoteki Sprawy

By sprawdzić na jakim Etapie Procesu jest Szansa Sprzedaży, przejdź do jej Kartoteki. Informacje o jej postępie w Procesie znajdują się w nowo otwartej Sekcji Podgląd, w komórce Proces Sprzedaży

W górnej części komórki znajduje się oś, na której Etapy zostały Symbolicznie przedstawione jako ponumerowane koła. Ostatnie z zielonych kół symbolizuje obecny Etap Sprawy. Najedź na kółko, by sprawdzić nazwę Etapu. Rozwiń jeden z paneli Etapów (poniżej), by sprawdzić jakie Zadania wchodzą w jego skład. Kliknij nazwę Zadania, by oznaczyć je jako wykonane.

Sposób II - z modułu Szanse Sprzedaży - Tabela

Przejdź do widoku Szanse Sprzedaży - Tabela. Ustaw filtr wyszukiwania w polu Tytuł, Nazwa Firmy lub Klient i zatwierdź przyciskiem Filtruj.
Odszukaj Sprawę w Tabeli i sprawdź informację w kolumnie Kroki - w niej określony jest obecny Etap, na którym znajduje się Szansa Sprzedaży. By sprawdzić kolejne Etapy procesu, kliknij na nazwę obecnego Etapu. Lista Etapów zostanie wyświetlona w tym miejscu.
Więcej o filtrach dowiesz się tutaj.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?