Wszystkie kolekcje
Pierwsze kroki
Import danych
Jak importować kontakty — osoby ?
Jak importować kontakty — osoby ?
Marcin Konopka avatar
Napisane przez Marcin Konopka
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Przygotowanie pliku to importu

By zaimportować Kontakty do Systemu, potrzebny jest plik Excel z zapisany jako plik CSV.
Otwórz arkusz kalkulacyjny, z którego chcesz zaimportować dane do Systemu, a następnie wybierz opcję Plik > Zapisz jako.
Spośród dostępnych rozszerzeń zapisu wybierz:

  • CSV (rozdzielany przecinkami), jeśli pracujesz na oprogramowaniu Windows (Microsoft);

  • plik CSV (rozdzielany przecinkami) zgodny ze standardem Windows, jeśli pracujesz na systemie Mac iOS (Apple).

Import Kontaktów - Osób

Kliknij na przycisk Kontakty na panelu nawigacji po lewej stronie i z rozwiniętej listy wybierz opcję Osoby.

image1

Przejdź do sekcji Import klikając przycisk widoczny w górnej części strony.

image6

Po przejściu do kolejnego widoku, poniżej paska dostępnych sekcji pojawią się opcje importu. Wybierz Import osób. Następnie kliknij przycisk Wybierz plik poniżej.
Wskaż plik do zaimportowania na swoim dysku i potwierdź przyciskiem Prześlij.

  • Jeśli plik został prawidłowo przygotowany, informacje zostaną wyświetlone w tabeli.

  • Teraz można przejść do samodzielnego mapowania pliku. Jedyne co trzeba robić to przełączać się między sekcjami i przeciągać odpowiednie "klocki" .

  • Po nasunięciu tytułów na kolumny klikamy nie uwzględniaj pierwszego wiersza - co oznacza, że system nie zaimportuje nam tytułów nagłówków. Przypisujemy do jakiego opiekuna mają być przypisane kontakty.

  • Po skończonym imporcie system wysyła na maila informację, że skończył załączać dane.

Jeśli w trakcie importu system wykrył np. duble( np. ten sam nr pesel) mamy do dyspozycji raport w którym możemy podpatrzeć ile kontaktów zostało zaimportowane i czy wystąpiły błędy.

Wybieramy import, który chcemy zbadać pod kątem błędów typu zdublowane numery PESEL.

* Import w całości można także usunąć.

Po skończonym imporcie, dane znajdują się w module Kontakty.

Ważne

Importować dane mogą jedynie osoby posiadające uprawnienia Administratora, mające dostęp do Ustawień Systemu.

W podobny sposób możesz wykonać import Współpracowników, Umów, Płatności i Wydarzeń.

Pliki do pobrania:

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?