Wszystkie kolekcje
Pierwsze kroki
Import danych
Jak importować Kontakty do Systemu?
Jak importować Kontakty do Systemu?
Marcin Konopka avatar
Napisane przez Marcin Konopka
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Przygotowanie pliku to importu 

By zaimportować Kontakty do Systemu, potrzebny jest plik Excel z zapisany jako plik CSV.
Otwórz arkusz kalkulacyjny, z którego chcesz zaimportować dane do Systemu, a następnie wybierz opcję Plik > Zapisz jako.
Spośród dostępnych rozszerzeń zapisu wybierz:

  •  CSV (rozdzielany przecinkami), jeśli pracujesz na oprogramowaniu Windows (Microsoft);

  • plik CSV (rozdzielany przecinkami) zgodny ze standardem Windows, jeśli pracujesz na systemie Mac iOS (Apple).

Import Kontaktów - Osób

Kliknij na przycisk Kontakty na panelu nawigacji po lewej stronie i z rozwiniętej listy wybierz opcję Osoby.

Przejdź do sekcji Import klikając przycisk widoczny w górnej części strony.

Po przejściu do kolejnego widoku, poniżej paska dostępnych sekcji pojawią się opcje importu. Wybierz Import osób. Następnie kliknij przycisk Wybierz plik poniżej.
Wskaż plik do zaimportowania na swoim dysku i potwierdź przyciskiem Prześlij

Jeśli plik został prawidłowo przygotowany, informacje zostaną wyświetlone w tabeli. Nadaj kolumnom nagłówki, w zależności od rodzaju informacji w jej komórkach. Zrobisz to klikając w pola z napisem Wybierz (powyżej) i wybierając nagłówek z listy. Jeśli nie wybierzesz nowego nagłówka, dane z danej kolumny nie zostaną wczytane do Systemu.

Po nadaniu nagłówków, potwierdź operację zielonym przyciskiem Importuj, widocznym powyżej tabeli.
Po udanym imporcie, dane będą figurowały w module Kontakty.

Import Kontaktów - Firm

Kliknij na przycisk Kontakty na panelu nawigacji po lewej stronie i z rozwiniętej listy wybierz opcję Firmy.

Przejdź do sekcji Import klikając przycisk widoczny w górnej części strony.

Po przejściu do kolejnego widoku, poniżej paska dostępnych sekcji pojawią się opcje importu. Wybierz Import firm. Następnie kliknij przycisk Wybierz plik poniżej.
Wskaż plik do zaimportowania na swoim dysku i potwierdź przyciskiem Prześlij

Jeśli plik został prawidłowo przygotowany, informacje zostaną wyświetlone w tabeli. Nadaj kolumnom nagłówki, w zależności od rodzaju informacji w jej komórkach. Zrobisz to klikając w pola z napisem Wybierz (powyżej) i wybierając nagłówek z listy. Jeśli nie wybierzesz nowego nagłówka, dane z danej kolumny nie zostaną wczytane do Systemu.

Po nadaniu nagłówków, potwierdź operację zielonym przyciskiem Importuj, widocznym powyżej tabeli.
Po udanym imporcie, dane będą figurowały w module Kontakty.

Ważne

Importować dane mogą jedynie osoby posiadające uprawnienia Administratora, mające dostęp do Ustawień Systemu.

W podobny sposób możesz wykonać import Firm, Współpracowników, Umów, Płatności i Wydarzeń.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?