Wszystkie kolekcje
Import danych
Import sprzedaży
Jak zaimportować raport ze sprzedaży i rat do Systemu ?
Jak zaimportować raport ze sprzedaży i rat do Systemu ?
Małgorzata Lewandowska avatar
Napisane przez Małgorzata Lewandowska
Zaktualizowano ponad tydzień temu

W Berg System jest funkcjonalność, która pozwala na import plików sprzedaży do Sytemu. Kluczowe jest aby importowany plik był zapisany w formacie CSV.

Dane ze sprzedaży zaczytujemy w dwóch krokach:

 • jako informacja o sprzedaży, umowie,

 • i jako informacja o ratach, ryzykach.

1. Import informacji o sprzedaży.

W Berg System można zaimportować raport sprzedażowy. Ponieważ zakres informacji przedstawiany w raportach może być dla każdego producenta produktu inny, nasze rozwiązanie pozwala na przypisanie dowolnego pola z Systemu do konkretnej kolumny w pliku.

Aby przejść do importu sprzedaży możemy to zrobić z dwóch miejsc w Systemie:

 • Z Menu bocznego należy wybrać Ustawienia Systemu, a następnie Import danych i w submenu wybrać Import sprzedaży.

krok1 slajd 1
 • W module Sprzedaż w górnej belce menu wybrać zakładkę Import.

sprzedaż import

Gotowy plik CSV należy przeciągnąć i upuścić we wskazanym w Systemie miejscu.

import csv

Następnie należy wybrać zakładki, jakie mają być w importowanym pliku CSV.

Zakres danych jaki można zaimportować do Systemu obejmuje:

 • Tytuł (numer polisy/nazwa/opis),

 • ID produktu

 • Datę podpisania,

 • Datę zakończenia,

 • ID współpracownika lub imię i nazwisko Doradcy/Pesel Doradcy/Kod Doradcy (to pozwala powiązać umowę za sprzedawcą i prawidłowo rozliczyć prowizję),

 • Pesel Klienta (pozwoli to powiązać sprzedaż z Klientem, który jest już w bazie). Jeśli nie mamy nr PESEL możemy przypisać ID klienta (każdy dodany kontakt otrzymuje swój ID)

 • NIP firmy (pozwoli to powiązać z Firmą, która jest już w bazie)

 • Oraz dowolną pole dodatkowe, które dodamy w Systemie (np. imię i nazwisko Klienta, dane pojazdu, dane nieruchomości itd).

Te informację zostaną przypisane bezpośrednio do odpowiedniej umowy w Systemie.

✔ System wykrywa zdublowane numery umów i nie importuje dubli do Systemu.

✔ Jeśli często robimy taki import możemy zapisać gotowe szablony, np. nazywając je według źródła pochodzenia.

✔ Przed kliknięciem Importuj trzeba zaznaczyć nie uwzględniaj pierwszego wiersza jeśli mamy tytuły kolumn.

2. Import informacji o ratach:

Aby zaimportować powyższe informację przechodzimy Ustawienia Systemu --- Import danych --- z submenu należy wybrać Import rat.

Następnie postępujemy analogicznie jak w przypadku importu informacji o sprzedaży polisy.

Po zaciągnięciu pliku CSV trzeba wybrać odpowiednie kolumny dla importu rat:

 • Nazwa umowy,

 • Identyfikator produktu,

 • Wartość przypisu (wysokość raty) -

 • Prowizja dla firmy (opcjonalnie – jeśli tego nie wybierzemy System sam to obliczy na bazie konfiguracji prowizji dla produktu),

 • Data wpłaty.

ryzyko

W ten sposób umowa została zaimportowana do Systemu, odpowiednio połączona z Doradcą, który dokonał sprzedaży (jest to kluczowe dla prawidłowego rozliczenia prowizji). Import został rozbity na odpowiednie produkty oraz na właściwe raty. Funkcjonalność ta pozwala na rozliczenie prowizji z każdego produktu osobno według różnych stawek.

Przydatne artykuły:

Przykładowe pliki:

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?