Wszystkie kolekcje
Import danych
Import sprzedaży
Jak zaimportować sprzedaż polis i rat do Systemu ?
Jak zaimportować sprzedaż polis i rat do Systemu ?
Małgorzata Lewandowska avatar
Napisane przez Małgorzata Lewandowska
Zaktualizowano ponad tydzień temu

W Berg System jest funkcjonalność, która pozwala na import plików sprzedaży do Sytemu. Kluczowe jest aby importowany plik był zapisany w formacie CSV.

Dane ze sprzedaży polis zaczytujemy w trzech krokach:

 • jako informacja o polisie,

 • w drugim kroku jako informacje o ratach i ryzyku,

 • i w trzecim import inkasa i prowizji do Systemu.

1. Krok - Import informacji o Sprzedaży

W Berg System można zaimportować informację o polisach znajdujące się w raportach sprzedażowych. Ponieważ zakres informacji przedstawiany w raportach sprzedażowych może być dla każdego TU inny nasze rozwiązanie pozwala na przypisanie dowolnego pola z Systemu do konkretnej kolumny w pliku.

Aby przejść do importu sprzedaży możemy to zrobić z dwóch miejsc w Systemie:

 • Z Menu bocznego należy wybrać Ustawienia Systemu, a następnie Import danych i w submenu wybrać Import sprzedaży.

krok1 slajd 1
 • W module Sprzedaż w górnej belce menu wybrać zakładkę Import.

sprzedaż import

Gotowy plik CSV należy przeciągnąć i upuścić we wskazanym w Systemie miejscu.

import csv

Następnie należy wybrać zakładki jakie mają być w importowanym pliku CSV.

import 2

Zakres danych jaki można zaimportować do Systemu obejmuje:

 • numer polisy,

 • datę podpisania,

 • datę zakończenia,

 • datę wznowienia,

 • datę rozpoczęcia ochrony,

 • imię, nazwisko Agenta/Pesel Agenta/Kod Agenta (to pozwala powiązać polisę za sprzedawcą i prawidłowo rozliczyć prowizję),

 • Pesel Klienta (pozwoli to powiązać sprzedaż z Klientem, który jest już w bazie),

 • NIP firmy (pozwoli to powiązać z Firmą, która jest już w bazie)

 • oraz dowolne pole dodatkowe, które dodamy w Systemie (np. imię i nazwisko Klienta, dane pojazdu, dane nieruchomości itd).

Te informację zostaną przypisane bezpośrednio do polisy w Systemie.

System wykrywa zdublowane numery polis i nie importuje dubli do Systemu.

duble

2. Krok - import informacji o ryzykach i ratach w polisie.

Aby zaimportować powyższe informację z submenu należy wybrać Import rat.

Następnie postępujemy analogicznie jak w przypadku importu informacji o sprzedaży polisy.

Po zaciągnięciu pliku CSV trzeba wybrać odpowiednie kolumny dla importu rat i ryzyk:

 • numer Polisy,

 • Identyfikator ryzyka,

 • wartość przypisu (wysokość raty),

 • prowizja dla firmy (opcjonalnie - jeśli tego nie wybierzemy System sam to obliczy na bazie konfiguracji prowizji dla ryzyka),

 • data raty.

ryzyko

W ten sposób polisa została zaimportowana do Systemu, odpowiednio połączona z Agentem/OFWCĄ, który dokonał sprzedaży (jest to kluczowe dla prawidłowego rozliczenia prowizji). Przypis został rozbity na odpowiednie ryzyka oraz na właściwe raty. Funkcjonalność ta pozwala na rozliczenie prowizji z każdego ryzyka osobno według różnych stawek

Przydatne linki:

Przykładowy plik

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?