Wszystkie kolekcje
Pierwsze kroki
Jak korzystać z filtrów?
Jak korzystać z filtrów?
Marcin Konopka avatar
Napisane przez Marcin Konopka
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Przydatną funkcją Systemu jest filtrowanie. W większości modułów pozwala na wyświetlanie wybranej części danych zawartych w bazach, wydzielonych z całości na podstawie wspólnych cech. Przykładowymi atrybutami filtra mogą być dane powiązane z konkretnym klientem, jak imię i nazwisko lub adres, jednak możesz też wydzielić grupę Osób na podstawie zakupionego produktu czy tagów.

Filtrowanie na przykładzie Modułu Kontakty

Wybierz z panelu dostępnych Modułów po lewej stronie ekranu przycisk Kontakty, a następnie wybierz opcję Osoby z rozwiniętej listy. Zostanie wyświetlona tabela  prezentująca podsumowanie wszystkich osób w Systemie.

Kliknij przycisk Pokaż filtry widoczny powyżej Tabeli kontaktów. Zostanie rozwinięty formularz z filtrami dostępnymi dla Modułu. Dla przykładu wyodrębnimy Kontakty powstałe pomiędzy 4 a 6 czerwca 2018. 

Znajdź pola odpowiadające filtrowi Data dodania w formularzu. 

Kliknij na pole z napisem Od kiedy. Z wyświetlonego kalendarza wybierz datę 4 czerwca 2018. W podobny sposób ustaw koniec okresu wyszukiwania na 6 czerwca 2018, po kliknięciu na napis Do kiedy w polu obok.

Po ustawieniu filtrów potwierdź wybór przyciskiem Filtruj na końcu formularza.

System wyświetli przefiltrowane wyniki. Możesz eksportować je do pliku CSV lub Excel za pomocą przycisków poniżej tabeli.

Filtry można łączyć ze sobą. W przypadku Rodzaju produktów, Producentów produktów i Produktów można zastosować filtry odwrotne. Pozwalają na wyszukiwanie np. Klientów nieposiadających danego produktu.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?