Wszystkie kolekcje
Pierwsze kroki
Interfejs Użytkownika
Interfejs Użytkownika
Marcin Konopka avatar
Napisane przez Marcin Konopka
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Najważniejsze elementy Interfejsu Użytkownika Berg System to przestrzeń robocza, panel nawigacji, pasek opcji widoku, przycisk + i Dodaj.

Panel nawigacji

Panel nawigacji pozwala na przemieszczanie się po Systemie CRM. 

W jego górnej części znajduje się zdjęcie profilowe Użytkownika oraz jego nazwa. Nieco poniżej widoczny jest przycisk Ustawienia. Po kliknięciu na niego, pojawia się lista z dostępnymi opcjami.

Przyciski poniżej pozwalają na przemieszczanie się między Modułami.
Najniżej położony przycisk Zwiń służy do zminimalizowania panelu nawigacji na rzecz powiększenia przestrzeni roboczej. 


Najniżej położona ikona służy do ponownego rozwinięcia panelu nawigacji.

Przestrzeń robocza

Stanowi największą część widoku aplikacji. Różni się zależnie od tego, w jakim Module znajduje się Użytkownik. Dokładne omówienie każdego z nich znajdują się w dziale Moduły.

Pasek opcji widoku

Każdy z modułów odpowiada innym funkcjom Systemu. Dlatego też opcje widoku poszczególnych modułów różnią się. Dzięki temu rozwiązaniu Użytkownik może dostosować widok do swoich obecnych potrzeb.
Informacje o opcjach widoku znajdują się w dziale moduły Moduły.

Sekcje

Z modułów wyodrębnione są Sekcje. Przyciski w górnej części Paska opcji widoku służą do przemieszczania się między nimi.

Przycisk + i Dodaj

Przyciski + i Dodaj znajdują się w prawym górnym rogu Interfejsu i są przeznaczone do uzupełniania Systemu CRM o nowe informacje.
By dowiedzieć się więcej o ich funkcjach, przejdź tutaj.

Przycisk Czatu

Jeśli potrzebujesz pomocy z Systemem, możesz skontaktować się z nami w każdej chwili. Służy do tego przycisk czatu widoczny w prawym dolnym rogu przeglądarki. Dzięki niemu możesz również szukać treści w Centrum Pomocy Berg System.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?