Wszystkie kolekcje
Ustawienia systemu
Zarządzanie polami
Jak utworzyć pola z dowodem osobistym na Karcie Klienta ?
Jak utworzyć pola z dowodem osobistym na Karcie Klienta ?
Małgorzata Lewandowska avatar
Napisane przez Małgorzata Lewandowska
Zaktualizowano ponad tydzień temu

W Berg System każdy może sam dodawać lub wyłączać pola z danymi np. na Karcie Klienta. Jedną z takich dodatkowych informacji o Kliencie, której przydatność może być uzależniona od prowadzonej działalności mogą być numer dowodu oraz data jego ważności.

1. Jak dodać pole z serią oraz numerem dowodu osobistego?

 • Żeby przejść do Ustawień pól dotyczących dowodu osobistego należy w menu bocznego wybrać listę rozwijaną, która znajduje się pod zdjęciem – Ustawienia Systemu.

dow oso slajd1

 • W następnej kolejności z górnej belki Menu należy wybrać opcję Zarządzanie Polami. Tym samym znajdziemy się w sekcji programu odpowiedzialnej za dodawanie bądź wyłączanie pól na koncie w Berg System.

dow oso slajd2

 • W kolejnym kroku z prawej górnej strony ekranu trzeba wybrać zielony przycisk Dodaj

dow oso dodaj

 • W otwartym okienku Dodawania pola dodatkowego należy nadać Nazwę dodawanego Pola oraz pozycję, czyli miejsce w jakiej kolejności będą wypełniane dane podczas wpisywania nowego Klienta.

seria i pozycja

 • Rodzaj pola to forma w jakiej powinny być wypełniane dane. W przypadku numeru i serii dowodu osobistego będzie to pole tekstowe.

dow oso tekstowe
 • W kolejnym kroku należy dokonać wyboru Zakładki, czyli miejsca w którym dodając Klienta będzie można uzupełniać te dane. Całość zatwierdzamy zielonym przyciskiem Dodaj.

dodaj_dowód osobisty

2. Jak dodać pole z datą ważności dowodu osobistego?

 • Aby dodać pole do wypełnienia z datą ważności dowodu osobistego, należy analogicznie jak w przypadku numeru i serii dowodu osobistego wybrać górny zielony przycisk Dodaj. Następnie nadać nazwę np Data ważności dowodu osobistego. Pole Pozycja w przypadku daty ważności dowodu osobistego warto wybrać jako 2. W ten sposób Okienko z datą ważności będzie następowało po serii i numerze dowodu osobistego.

data ważności
 • W Rodzaju pola wskazane jest wybrać formę Data. W ten sposób podczas dodawania Klienta dostępny będzie kalendarz. Zachowamy dzięki temu spójność wpisywanych dat na swoim koncie.

pole data

 • Podobnie jak w przypadku serii i numeru dowodu jako zakładkę należy wybrać Dane identyfikacyjne. Na koniec należy zatwierdzić zielonym przyciskiem Dodaj u dołu ekranu.

Przechwytywanie

 • Po utworzeniu dodatkowych pól pozostaje jeszcze zaznaczyć checkboxy, aby wprowadzone pola były aktywne i widoczne podczas wprowadzania danych nowego Klienta. W tym celu trzeba na liście wszystkich dostępnych pól odnaleźć te dodane pola i zaznaczyć dwie pierwsze kolumny. Jeżeli zależy nam aby te informacje o dowodzie osobistym były wypełniane zawsze trzeba zaznaczyć jeszcze dodatkowo trzecią kolumnę – Wymagane. W ten sposób System nie przepuści dalej jeśli nie zostanie to uzupełnione podczas dodawania nowego Klienta.

dowody osobiste- checkboxy

 • Teraz podczas wpisywania danych nowego Klienta będzie można uzupełniać je o informacje związane z dowodem osobistym.

dow oso gotowe

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?