Jak ustawić prowizję na produkcie ?
Małgorzata Lewandowska avatar
Napisane przez Małgorzata Lewandowska
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Na każdym produkcie można ustawić wysokość prowizji z podziałem według stanowisk oraz sposób, w jaki będzie rozliczana. Ustawić ją można z poziomu ustawień produktów.

Jak ustawić prowizję na produkcie?

1. Należy wejść w Ustawienia Systemu w menu bocznym, a następnie w górnym menu trzeba wybrać Produkty i z submenu też Produkty.

prowizja pierwszy

2. Sposób rozliczenia prowizji definiujemy po wejściu na Kartę produktu. Należy wybrać produkt, na którym chcemy dokonać ustawień prowizyjnych.

tabela produktów

3. W kolejnym kroku trzeba zaznaczyć Opcje produktu, czyli czy za sprzedaż tego produktu ma być rozliczana prowizja.

checkbox prowizja

4. Jeśli prowizja ma być rozliczana to należy przejść do Ustawień prowizji, czyli sposobu od czego ma być naliczana. Aby móc wprowadzić zmiany klikamy Edytuj.

Należy zdecydować co będzie stanowiło podstawę naliczenia prowizji dla

  1. Od wysokości wpłaty Klienta (inkaso) - bazą naliczania prowizji dla współpracownika (Agent, OFWCA, Doradca itd)jest wysokość wpłaty Klienta - Inkaso ubezpieczenia,

  2. Od wysokości prowizji otrzymanej przez firmę - bazą naliczenia prowizji dla współpracownika (Agent, OFWCA, Doradca itd.) jest wysokość prowizji otrzymanej przez Firmę - Leasingi/Kredyty.

Prowizja dla Firmy zawsze liczona jest od wysokości wpłaty Klienta, czyli Inkaso.

od czego liczona

5. W kolejnym kroku należy określić Sposób, w jaki ma być rozliczana

sposób rozliczania

6. Zaznaczamy procent prowizji, jaki ma być dla Firmy za nową polisę oraz osobno za wznowienie

procent dla firmy

Opcjonalnie można zaznaczyć czy sprzedawca może edytować wartość prowizji dla firmy.

7. Całość akceptujemy zielonym przyciskiem Zaktualizuj

zaktualizuj

8. Prowizję dla firmy oraz poziomy prowizji dla poszczególnych pakietów/stanowisk możemy zdefiniować, przechodząc do drugiej zakładki u góry Prowizje. A następnie, aby zapisać wprowadzone zmiany klikamy Zaktualizuj.

prowizje duża lista

9. Po wprowadzonych zmianach należy kliknąć Aktualizuj na umowach tabelę "Szczegóły prowizji" jeśli zmiany mają zostać naniesione dla wcześniejszych umów.

podział na ludzi

Ustawienia prowizji z tabeli produktów.

Prowizje dla poszczególnych stanowisk ustalić można także kliknięcie w dany produkt. Pokaże się wtedy lista stanowisk w firmie i możliwość podziału według pełnionej funkcji. Przechodzimy do Ustawień systemu --- Produkty --- submenu Produkty.

na produkcie

Wybieramy z listy produkt, na którym chcemy zmienić podział udzielanej prowizji i klikamy Pokaż prowizję.

pokaż prowizje

Następnie należy wprowadzić zmiany i zatwierdzić zielonym przyciskiem Zaktualizuj.

podział na ludzi

Ważne: na danym produkcie na umowie są szczegóły prowizji i to według tam zawartych informacji prowizja jest liczona.

szczegóły prowizji

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?