Wszystkie kolekcje
Rozliczenia Prowizyjne
Jak generować wynagrodzenia z pliku prowizyjnego ?
Jak generować wynagrodzenia z pliku prowizyjnego ?
Małgorzata Lewandowska avatar
Napisane przez Małgorzata Lewandowska
Zaktualizowano ponad tydzień temu

W Berg System można z plików prowizyjnych dostarczonych przez producentów produktów wygenerować prowizję z podziałem na każdego ze Współpracowników.

Kluczowe jest ustawienie prowizji na poszczególnych produktach. Należy pamiętać, że na umowie w Systemie na produkcie zapisują się te szczegóły prowizji i to według nich jest liczona prowizja.

Dla ułatwienia procesu wygenerowania wynagrodzenia procedura została ponumerowana według kroków postępowania.

Aby wygenerować plik do wypłaty dla poszczególnych Współpracowników należy:

1. Z menu bocznego wybrać Moduł Prowizje i wynagrodzenia, a następnie Generuj wynagrodzenia.

menu boczne generowanie

2. Następnie należy wybrać plik z którego mają być wygenerowane wypłaty. Ważne: plik musi być w formacie CSV.

przeciagnij

Trzeba wybrać odpowiednie kolumny z listy rozwijanej:

  • Numer umowy,

  • Wartość przypisu (wysokość raty),

  • Prowizja dla firmy,

  • Data raty.

import danych prowizyjnych

3. Po załadowaniu pliku z prowizjami należy przejść do kroku następnego – Generowania prowizji.

generuj prowizje 3

4. Jeżeli wszystko się zgadza można Zatwierdzić do wypłaty. Jeżeli zaszły jakieś rozbieżności klikamy Stwórz prowizje ponownie.

zatwierdzenie wypłaty

5. W ostatnim kroku wybieramy Wypłać wynagrodzenia. Są do wyboru dwie opcje:

wypłać wynagrodzenia

  • zatwierdź do wypłaty jest cofnięciem do kroku nr 3 aby np ponownie wygenerować prowizje

  • zobacz Listę wynagrodzeń jest odnośnikiem do widoku podsumowania wypłaconych prowizji i samej Listy wynagrodzeń.

Wybierając opcję Zobacz szczegóły pokazują się szczegóły wypłaty wybranego Współpracownika

zakładla szczegóły

Po zaimportowaniu plików prowizyjnych na każdej umowie w Systemie otrzymamy zestawienie wyliczeń prowizyjnych, czyli porównanie prowizji planowanej z prowizją otrzymaną.

porównanie prowizji

Przykładowy plik:

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?