Jak zarządzać polami?

Dodawanie i ukrywanie pól w różnych częściach systemu

Marcin Konopka avatar
Napisane przez Marcin Konopka
Zaktualizowano ponad tydzień temu

By rozpocząć edytowanie Pola dodatkowego, kliknij przycisk Ustawienia poniżej zdjęcia profilowego Użytkownika i wybierz opcję Ustawienia systemu z rozwiniętej listy. 


Następnie przejdź do Sekcji Pola.


Po przejściu do zakładki sekcji Pola, która Cię interesuje (informacje o poszczególnych zakładkach znajdziesz tutaj), zostanie wyświetlony wykaz istniejących pól w formie tabeli.


Trzy ostatnie kolumny tabeli to aktywne checkboxy, za pomocą których można zmieniać konfigurację pól. Poniżej omówione zostały właściwości każdego z nich.


Aktywny

Zaznaczenie checkboxa w kolumnie Aktywny uwidoczni go w Kartotece odpowiadającej zakładce Pola. Pozwoli również na edycję wartości przechowywanych w nim.


Dodawanie

Zaznaczenie checkboxa w drugiej kolumnie tabeli spowoduje dodanie go do formularza dodawania Współpracownika, Kontaktu, lub Operacji.


Wymagane

Jeśli chcesz, by informacja w którymś z pól była wymagana, wybierz checkbox w kolumnie Wymagane. Jeśli Użytkownik będzie chciał zapisać formularz dodawania lub zamknąć kartotekę, gdy takie pole będzie puste, otrzyma informację o konieczności wypełnienia go. 

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?