Jak zmienić język?
Marcin Konopka avatar
Napisane przez Marcin Konopka
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Berg System może być wyświetlany w języku polskim, angielskim i niemieckim. 

By zmienić język użyj przycisku Ustawienia w prawym górnym rogu systemu, a następnie wybierz opcję Edytuj profil z rozwiniętej listy.

Odszukaj komórkę Dane konta i kliknij przycisk Edytuj widoczny obok nagłówka. 

Kliknij pole z nagłówkiem Wybierz język, a następnie wybierz opcję Polski, Angielski lub Niemiecki z rozwiniętej listy.

Zatwierdź wybór zielonym przyciskiem Aktualizuj poniżej.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?