Wszystkie kolekcje
Płatności za Berg System
Jak liczone są opłaty za Berg System ?
Jak liczone są opłaty za Berg System ?
Małgorzata Lewandowska avatar
Napisane przez Małgorzata Lewandowska
Zaktualizowano ponad tydzień temu

W Berg System zgodnie z regulaminem http://bergsystem.pl/regulamin/ okres ważności konta liczony jest od daty końca poprzedniego opłaconego okresu rozliczeniowego. Dostęp do konta przedłużany jest o 30 dni (w przypadku wybrania comiesięcznej opłaty) lub o 365 dni przy wyborze rocznej cykliczności opłat.

1. Opłata zgodnie z 30/365-dniowym okresem ważności.

2. Uiszczenie opłaty przed upływem 30/365 dni.

W przypadku opłacenia konta przed datą końca ważności subskrypcji, system przedłuży się o następny okres liczony od daty końca.

3. Płatność po upływie 30/365 dni.

W sytuacji uiszczenia opłaty po terminie ważności systemu, doliczona zostanie kwota za nieopłacony czas. A ważność konta będzie liczona od dnia zapłacenia przez następne 30/365 dnia w zależności od wyboru cyklu płatności

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?