Wszystkie kolekcje
RODO / GDPR
Czy integracja z Gmail i Google Calendar jest zgodna z RODO/GDPR?
Czy integracja z Gmail i Google Calendar jest zgodna z RODO/GDPR?
Marcin Konopka avatar
Napisane przez Marcin Konopka
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Według europejskiego rozporządzenia RODO/GDPR dane osobowe nie powinny być przetwarzane i przechowywane na terenach państw niewchodzących w skład Unii Europejskiej. Jednakże ten sam dokument przewiduje wyjątki od tej reguły.

Google LLC zobowiązało się do utrzymania mechanizmu, który ułatwia przekazywanie danych osobowych poza Unię Europejską zgodnie z wymogami RODO/GDPR. Usługi G Suite oraz Google Cloud (w tym również Gmail i Google Calendar) są objęte certyfikatami EU-US oraz Swiss-US Privacy Shield, co umożliwia realizację tego zadania.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w zakładce poświęconej bezpieczeństwu w witrynie Google Cloud, dostępnej tutaj.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?